"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Lagring av CO2 er dødfødt

Published at: 31. mai 2010
kilde: NRK
kanaler:
Land:
publisert av

Tysklands ledende miljøparti er skeptisk til fangst og lagring av CO2, noe tilsvarende det norske regjeringen gjør på Mongstad.

I Tyskland er det satt i gang et forskningsprosjekt som skal fange CO2-utslipp fra gasskraftverk for å hindre overoppheting av kloden. Prosjektet har som mål å finne ut hva som skjer når CO2-lagres.
Dette er karbonfangst og -lagring


Resultatene fra forskningsprosjektet skal kunne brukes i praksis, blant annet ved gasskraftverket på Mongstad.

Ifølge Oliver Krischer fra det tyske miljøpartiet Det Grønne, vil eksperimentene som gjøres aldri komme seg forbi forskningsstadiet.

– Dette er en dødfødt teknologi som er altfor kostbar og usikker til at den vil bli brukt i praksis, sier Kristcher. Dermed setter han spørsmålstegn ved den norske regjeringens prestisjeprosjekt på Mongstad.


Miljøprosjektet på Mongstad

I 2006 ble det inngått en avtale med Statoil om bygging av et gasskraftverk på Mongstad hvor CO2-utslippene skulle skilles ut og lagres innen 2014.


Statsminister Jens Stoltenberg har kalt miljøprosjktet for Norges månelanding.

– Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes vil verden følge etter, sier Stoltenberg om prosjektet.

Men i følge Krischer, er det det lite sannsynlig at Europas mektigste økonomi vil følge etter, selv om man skulle lykkes på Mongstad.

Politisk motstand

Krischer mener at det er mange tyske politikere og befolkningen ellers som er imot CO2-lagring.

– Mange tyskere frykter at gassen skal sive opp igjen og føre til kvelning, siden karbondioksid verken kan luktes eller ses, sier Krischer.

– De mener det er mye billigere og tryggere å satse på fornybar energi, legger han til.
– CO2-lagring er ikke farlig

Men ansvarlig for CO2-lagringen Klaus Böttcher frykter ikke at noe skal lekke opp.

– Når tyskere får mer kunnskap om lagring vil stemningen snu, sier Bötcher som selv bor over CO2-lageret.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries