"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Argentina: Dobling av oljeeksport pga svært lavt internt forbruk

Published at: 3. mars 2010
kilde: http://www.inversorenergetico.com
kanaler:
Land:

tegn:
publisert av

På grunn av det lave oljekonsumet i 2009 har eksporten av olje skutt i været. De første åtte månedene ble det eksportert dobbelt så mye råolje til utlandet som året før. Nedgangen i konsumet skyldes på den ene siden usedvanlig tørke og prisfallet på olje. På den andre siden skyldes det mangelfull utvikling i landbruks-, industri- og transportsektoren. 


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries