"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

'connect' - Magasin fra Norsk-Tysk Handelskammer

av: Norsk-Tysk Handelskammer
Land:

språk:
  • de
  • nb

år: 2011
Pris: Gratis for medlemmer av Norsk-Tysk Handelskammer Abonnementpris: NOK 300,-/år
publisert av

Nytt nummer av medlemsmagasinet CONNECT: Les om utdypende temaer, intervjuer, portretter og reportasjer om de norsk-tyske økonomiske forbindelser.  Til våre medlemmer tilbyr vi dessuten informasjon om arrangementer, andre medlemmer og våre tjenester. Alle artikler på begge språk.Fe
lukk x

This site in other countries