"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

"Federal Ministry of Economics and Technology"

Effektiv klimavern er en av de største aktuelle globale utfordringer når det gjelder energipolitikk. Den tyske regjeringen har satt i gang et bredt spektrum av initiativ med mål om å spare energi, å fremme mer rasjonell bruk av energi og å øke andelen av fornybar energi i den totale energi forsyningen.

 


Fe
lukk x

This site in other countries