"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+
Ďakujeme Vám za návštevu B2B Obnoviteľné energie.
Váš názor je pre nás dôležitý.  Prosím, oznámte nám, ako Vám môžeme pomôcť.
 • Máte záujem spojiť sa s našou komorou telefonicky, telefaxom, poštou alebo e-mailom?
 • Telefón: 00421 2 2065 5533
 • Fax: 00421 2 2065 5542
 • Poštová adresa: Námestie SNP 13
  SK-811 06 BRATISLAVA
  SLOVAKIA
 • E-mail: info@dsihk.sk
 • Url: http://slowakei.ahk.de
 • Máte záujem o kontakt s inou komorou? Prosím, vyberte si z komôr, uvedených nižšie:
 • Telefón:
 • Fax:
 • Poštová adresa:
 • E-mail:
 • Url:
Fe
Zavrieť x

This site in other countries