"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Výrobcovia elektriny, ktorí ju produkujú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií s inštalovaným výkonom do 10 kilowattov, by mali byť oslobodení od spotrebnej dane z elektriny.

Posledné medzinárodné správy slovensky slovenský

Pri Piešťanoch a Hlohovci chcú postaviť ďalšie bioplynky

Súkromná spoločnosť plánuje do výstavby bioplynovej stanice v Červeníku a v Drahovciach investovať spolu približne šesť miliónov eur.

Ďalšie obmedzenia v oblasti fotovoltiky

Podľa  návrhu  novely  k  zákonu  o  podpore  obnoviteľných   zdrojov  energie  má   byť  podpora   fotovoltických  zariadení  ešte  viac obmedzená.

ÚRSO zistil nedostatky v desatine slnečných elektrární

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zistil viaceré nedostatky počas kontroly takmer štyristo subjektov prevádzkujúcich slnečné elektrárne.

Fe
Zavrieť x

This site in other countries