"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Spojenia

Vyhľadávanie [+/-]
Spojenia 1 - 7 z 7 celkom
 • AGROBIOENERGIA
  Outgoing url: http://www.abe.sk

  Poslaním Združenia AGROBIOENERGIA (A.B.E.) je predovšetkým podpora a propagácia efektívneho využívania poľnohospodárskej biomasy. Z dlhodobého výhľadu je cieľom združenia A.B.E., v súlade s princípmi udržiateľného rozvoja, nielen využitie poľnohospodárskej biomasy na výrobu obnoviteľných priemyselných a chemických surovín a stavebných materiálov, ale hlavne jej využitie na energetické účely.

 • BIOMASA, združenie právnických osôb
  Outgoing url: http://www.biomasa.sk

  BIOMASA, združenie právnických osôb je nezisková organizácia, združujúca 22 členov, predovšetkým obce, školy a zdravotnícke zariadenia. Pôsobí hlavne v Žilinskom a Trenčianskom kraji.

 • Energetické centrum Bratislava
  Outgoing url: http://ecb.sk

  Energetické centrum Bratislava (ECB) je mimovládna organizácia. Väčšinu svojej činnosti zacieľuje na energetickú efektívvnosti (EE) a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov (OEZ).

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky

  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre energetiku

 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Outgoing url: http://www.sepsas.sk

  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vykonáva prenos elektrickej energie na celom území Slovenska. Zabezpečuje prenos elektrickej energie z elektrární do distribučnej siete a veľkým odberateľom napojených na 220 kV a 400 kV siete.

 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
  Outgoing url: http://www.siea.gov.sk

  Agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Jej úlohou je získavanie, spracovanie a umiestňovanie informácií o činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie.

 • Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie
  Outgoing url: http://www.skrea.sk

  Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie - SkREA (Slovak Renewable Energy Agency) bola zriadená v roku 2006 ako nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu.

Fe
Zavrieť x

This site in other countries