"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Po roku 2018 budú musieť novopostavené štátne budovy mať nulovú spotrebu energie z primárnych zdrojov a po roku 2020 sa toto pravidlo začne vzťahovať už na všetky novopostavené budovy v EÚ.

Posledné medzinárodné správy slovensky slovenský

Energetický certifikát má viac ako 9 tisíc budov

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ predkladá na najbližšie zasadnutie vlády vyhodnotenie plnenia opatrení Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020.

UniCredit poskytne na úsporné projekty 15 mil. eur

UniCredit Bank podpísala zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o poskytnutí úveru. Úver je určený na financovane energeticky úsporných projektov a projektov v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom programu Slovseff II.

Samosprávy môžu získať 10 mil. eur na úsporné projekty

Slovenská sporiteľňa podpísala zmluvu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj na podporu projektov energetických úspor v komunálnom sektore.

Fe
Zavrieť x

This site in other countries