"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Na stiahnutie

Vyhľadávanie [+/-]
Na stiahnutie 1 - 2 z 2 celkom
  • Zákon o tepelnej energetike

    Ustanovuje podmienky podnikania v tepelnej energetike

  • Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov
    Zákon o energetike je základná právna norma, ktorá upravuje podnikanie v oblasti energetiky na Slovensku. Definuje podmienky pre podnikanie, práva a povinnosti subjektov podnikajúcich v energetických odvetviach a mechanizmus a rozsah štátnej regulácie v energetike.
Fe
Zavrieť x

This site in other countries