"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Zdroj: Zbierka
Kanály:
Krajiny:

Prílohy:
Vydal

Na Slovensku je od 1.9.2009 účinný zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie


Na stiahnutie tu

Fe
Zavrieť x

This site in other countries