"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov

Zdroj: Zbierka
Kanály:
Krajiny:

Prílohy:
Vydal
Zákon o energetike je základná právna norma, ktorá upravuje podnikanie v oblasti energetiky na Slovensku. Definuje podmienky pre podnikanie, práva a povinnosti subjektov podnikajúcich v energetických odvetviach a mechanizmus a rozsah štátnej regulácie v energetike.

Na stiahnutie tu

Fe
Zavrieť x

This site in other countries