"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

V Kútnikoch chcú postaviť slnečné elektrárne

Published at: 14.4.2010
Zdroj: SITA
Kanály:
Krajiny:

Prílohy:
Vydal

Spoločnosti SE 2010, N.O.S. Construction a Industrial Zone Kútniky plánujú do výstavby troch slnečných elektrární v katastrálnom území obce Kútniky v okrese Dunajská Streda investovať približne 28 mil. eur

V okrese Dunajská Streda zrejme vyrastú tri nové slnečné elektrárne. Spoločnosti SE 2010, a.s., N.O.S. Construction, s.r.o. a Industrial Zone Kútniky, a.s. plánujú do výstavby slnečných elektrární v katastrálnom území obce Kútniky investovať približne 28 mil. eur. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý už investori predložili na posúdenie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA), s výstavbou elektrární by sa malo začať v treťom štvrťroku tohto roka, pričom ukončenie výstavby je naplánované v prvom štvrťroku budúceho roka.

Inštalovaný výkon slnečných elektrární by mal predstavovať 9,6 špičkových megawattov. Ročne by tak mali elektrárne do siete dodať takmer 3,3 gigawatthodín elektrickej energie. Vyrobenú elektrickú energiu budú slnečné elektrárne dodávať do siete Západoslovenskej energetiky. Elektrárne by sa mali rozprestierať v západnej časti obce Kútniky na ploche takmer 240 tisíc metrov štvorcových. Na výstavbu elektrární použijú investori takmer 34 tisíc kusov fotovoltaických panelov. Spoločnosti už získali od Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. súhlasné stanovisko potrebné pre vydanie osvedčenia na výstavbu od Ministerstva hospodárstva SR. Osvedčenie vydal rezort hospodárstva pre investorov v januári tohto roka.

Spoločnosť SE 2010 vznikla podľa výpisu z Obchodného registra SR v roku 2009. V predmete činnosti má firma okrem iného prípravné práce k realizácii stavby či činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Firma N.O.S. Construction vznikla podľa výpisu tiež v minulom roku. Spoločníkmi vo firme sú spoločnosti Park IN s.r.o. a Optiris, s.r.o. V predmete činnosti má firma okrem iného podnikateľské a personálne poradenstvo a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Spoločnosť Industrial Zone Kútniky vznikla podľa výpisu v roku 2001. V predmete činnosti má firma okrem iného poradenskú činnosť v oblasti investícií a financovania či faktoring a forfaiting.

You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
Zavrieť x

This site in other countries