"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

O výstavbu slnečných elektrární v SR veľký záujem

Published at: 15.6.2010
Zdroj: SITA
Kanály:
Krajiny:

Prílohy:
Vydal

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a regionálne distribučné spoločnosti evidujú žiadosti o výstavbu slnečných elektrární, ktorých celkový inštalovaný výkon by bol na úrovni 1 706 megawattov.

O výstavbu slnečných elektrární na Slovensku je veľký záujem. Ako informovala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.), prenosová sústava a regionálne distribučné spoločnosti evidujú žiadosti o výstavbu slnečných elektrární, ktorých celkový inštalovaný výkon by bol na úrovni 1 706 megawattov. Kladné stanoviská však dostali investori od prenosovej sústavy, či od spoločností Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, len na výstavbu slnečných elektrární s celkovým inštalovaným výkonom v objeme takmer 700 megawattov, čo je približne 41 % z celkového množstva doručených žiadostí.

Takmer 29 % žiadostí o výstavbu nových slnečných elektrární prenosová sústava a spomínané distribučné spoločnosti zamietli. Ostatné žiadosti sú podľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v procese posudzovania. Tie však s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanú kladné stanovisko. Slovenská elektrizačná prenosová sústava sa totiž rozhodla, že už nevydá do konca budúceho roka žiadne kladné stanovisko pre výstavbu slnečných a veterných elektrární, ktoré je potrebné pre získanie osvedčenia od Ministerstva hospodárstva SR (MH). "Očakávame, že na Slovensku bude do konca roka 2011 vybudovaných zhruba 700 megawattov inštalovaného výkonu slnečných elektrární. Táto výška inštalovaného výkonu vysoko presahuje limit inštalovaného výkonu zdrojov s vysokou fluktuáciou výroby, ktorý je podľa súčasných poznatkov absorbovateľný elektrizačnou sústavou," zdôvodnila svoje rozhodnutie Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Podľa prenosovej sústavy pri nekontrolovateľnej výstavbe spomínaných zdrojov elektrickej energie môže nastať veľmi vážny stav. "Najmä v letnom období, zrejme už v roku 2011, môžu slnečné elektrárne spôsobiť zložité prevádzkové režimy v elektrizačnej sústave z pohľadu jej dispečerského riadenia. V letnom období je totiž nevyhnutné očakávať maximálnu výrobu zo slnečných elektrární súčasne s očakávaným najnižším zaťažením resp. spotrebou elektriny na Slovensku v tomto čase," zdôraznila spoločnosť.

Do konca roka 2011 plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava sledovať a vyhodnocovať vplyv obnoviteľných zdrojov elektriny na prevádzku, riadenie a spoľahlivosť elektrizačnej sústavy. "Po vyhodnotení skúseností z reálneho vplyvu všetkých druhov obnoviteľných zdrojov elektriny, vrátane slnečných a veterných elektrární, na elektrizačnú sústavu SR bude začiatkom roka 2012 situácia opätovne posúdená a bude vydaný nový postup pri vydávaní stanovísk na účely získania osvedčenia od rezortu hospodárstva na výstavbu zdroja elektriny na báze technológie využitia solárnej a veternej energie," konštatovala prenosová sústava.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava považuje veterné ako aj slnečné elektrárne za nestabilné zdroje s veľkou fluktuáciou výroby. Preto ich už dávnejšie zaradila medzi tzv. nepredikovateľné obnoviteľné zdroje elektriny (NOZE). Podľa prenosovej sústavy nekontrolovateľná výstavba veterných či slnečných elektrární na Slovensku môže ohroziť prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť prenosovej elektrizačnej prenosovej sústavy a môže "naštartovať neudržateľný, vopred neodhadnuteľný tlak na nárast koncových cien elektriny pre koncových spotrebiteľov na území SR, prípadne neriešiteľný tlak na štátny rozpočet". Nekontrolovateľnú výstavbu veterných elektrární nepodporuje ani ministerstvo hospodárstva.

You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
Zavrieť x

This site in other countries