"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Ďalšie obmedzenia v oblasti fotovoltiky

Published at: 15.11.2011
Zdroj: NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.
Kanály:
Krajiny:

Prílohy:
Vydal

Podľa  návrhu  novely  k  zákonu  o  podpore  obnoviteľných   zdrojov  energie  má   byť  podpora   fotovoltických  zariadení  ešte  viac obmedzená.

Podľa návrhu novely k zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov energie má byť podpora fotovoltických zariadení ešte viac obmedzená. V zmysle návrhu sa má podpora vo forme prevzatia zodpovednosti za
odchýlky vzťahovať len na fotovoltické  zariadenia s výkonom do 10 kW. Ďalej sa má podpora vo forme príplatku vzťahovať len na fotovoltické zariadenia s inštalovaným výkonom  do 10 kW, ktoré  budú  nainštalované na streche alebo na fasáde budovy. Súčasná hraničná hodnota týchto dvoch foriem podpory  je  inštalovaný výkon vo výške 100 kW.  Novela má znížiť vplyv početných inštalácií fotovoltických zariadení na
(konečnú) cenu elektriny, predovšetkým na systémové náklady. Novela sa  nachádza  vo fáze  prvého  čítania  v  parlamente  a  do platnosti má vstúpiť 1.4.2012.

You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
Zavrieť x

This site in other countries