"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Výrobcovia elektriny, ktorí ju produkujú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií s inštalovaným výkonom do 10 kilowattov, by mali byť oslobodení od spotrebnej dane z elektriny.

Posledné medzinárodné správy slovensky slovenský

Ďalšie obmedzenia v oblasti fotovoltiky

Podľa  návrhu  novely  k  zákonu  o  podpore  obnoviteľných   zdrojov  energie  má   byť  podpora   fotovoltických  zariadení  ešte  viac obmedzená.

ÚRSO zistil nedostatky v desatine slnečných elektrární

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zistil viaceré nedostatky počas kontroly takmer štyristo subjektov prevádzkujúcich slnečné elektrárne.

Minister Miškov podľa regulátora začína ‘vidieť červene’

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR odmieta obvinenia ministra hospodárstva Juraja Miškova zo spoluzodpovednosti za solárny boom na Slovensku, vďaka ktorému odberateľom vzrástli ceny elektriny.

Fe
Zavrieť x

This site in other countries