"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie

Outgoing url: http://www.skrea.sk
Kanály:
Krajiny:

Kategória: Institutes
Vydal

Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie - SkREA (Slovak Renewable Energy Agency) bola zriadená v roku 2006 ako nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu.


Fe
Zavrieť x

This site in other countries