"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Outgoing url: http://www.sepsas.sk
Kanály:
Krajiny:

Prílohy:
Kategória: Others
Vydal

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vykonáva prenos elektrickej energie na celom území Slovenska. Zabezpečuje prenos elektrickej energie z elektrární do distribučnej siete a veľkým odberateľom napojených na 220 kV a 400 kV siete.


Fe
Zavrieť x

This site in other countries