"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Danmark: Fokus på ESCOs i private husholdninger

Published at: 16/02/2010
kilde: http://www.energi.dk
Kategorier:
Lande:

Tags:
oprettet af

Energi.dk skriver følgende:

Klima- og Energiminister Lykke Friis ønsker at fremme brugen af ESCOs i private husholdninger og har nedsat en arbejdsgruppe til formålet. DI Energibranchen ser store muligheder i også at udbrede ESCOs til dette område og deltager i arbejdsgruppen.

 

ESCO-modeller med garanterede energibesparelser til kunden vinder mere og mere gehør i det politiske system. ESCOs har allerede fundet vej til kommuner og i industrien og har hjulpet med at realisere store, rentable energibesparelser og deraf følgende lavere energiregning til kunderne.

 

Nu er turen så kommet til at introducere fremgangsmåden til de private husholdninger. Det er et meget perspektivrigt segment ud fra en forretningsmæssig vinkel, men også i forhold til at indfri de danske forpligtelser angående CO2-reduktioner og på energispareområdet.  Det kræver dog en anderledes tilgang end i kommunerne og i industrien for at rulle ESCO-markedet i gang for private husholdninger. Der er i første omgang ikke de samme stordriftsfordele, som kan fordele risikoen ved energiinvesteringen og samtidig er tilbagebetalingstiden ofte meget lang for den enkelte husejer Det udsætter den økonomiske gevinst for længe.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
luk x

This site in other countries