"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
Linkit 11 - 20 , yhteensä 33 hakutulosta
 • Euroopan uusiutuvan energian neuvosto EREC
  Outgoing url: http://www.erec.org

  Euroopan uusiutuvan energian neuvosto (EREC) on Euroopan uusiutuvan energian teollisuuden, kaupan ja tutkimuksen kattojärjestö, joka perustettiin vuonna 2000. EREC on mukana monessa kansainvälisessä hankkeessa ja se järjestää säännöllisesti konferensseja, työpajoja sekä tapahtumia. Lisäksi neuvostolla on myös julkaisutoimintaa.

 • FINBIO ry
  Outgoing url: http://www.finbio.fi/

  Suomen Bioenergiayhdistys r.y. FINBIO on bioenergia-alan keskeinen järjestö Suomessa.
  Finbio on valtakunnallinen ja puolueeton yhdistys. Toiminnan tarkoituksena on edistää bioenergian käytön edellytyksiä Suomessa siten, että taloudellisuus, kestävän kehityksen periaatteet sekä ympäristönsuojelun näkökohdat otetaan huomioon.

  Järjestö toimii bioenergia-alan suomalaisena yhteiselimenä ja tiedonvälittäjänä. Yhdistys järjestää alan seminaareja ja koulutustapahtumia sekä tekee bioenergian tuotantoa ja käyttöä edistäviä aloitteita ja esityksiä. Finbio tukee bioenergia-alan teknistä kehitystä ja laatii alaa palvelevia standardeja ja oppaita. Tämän lisäksi Finbio pitää aktiivisesti yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin ja sidosryhmiin sekä edistää bioenergiatoimijoiden yhteistyötä. Finbioon kuuluu sekä organisaatiojäseniä (yrityksiä, järjestöjä, yhteisöjä, tutkimuslaitoksia ja kuntia) että henkilöjäseniä. Jäseneksi voivat liittyä biopolttoaineiden tuotannosta, käytöstä ja kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt sekä yritykset.

 • Kansainvälinen uusiutuvan energian virasto IRENA
  Outgoing url: http://www.irena.org/

  Vuonna 2009 Bonnissa perustettu IRENA (International Renewable Energy Agency) on itsenäinen, kansainvälinen hallitusten välinen järjestö. IRENA:n tavoitteena on edistää uusiutuvan energian kestävää käyttöä. Viraston perustamissuunnitelman mukaan sen tulee analysoida uusiutuvaan energiaan liittyviä nykyisiä käytäntöjä, politiikkaa, kannustimia, sijoitusmekanismeja, teknologioita ja järjestelmiä. Se kehittää uusiutuvaan energiaan liittyvää tietämystä ja teknologian siirtoa sekä tarjoaa jäsenmailleen koulutusta. Sen tehtävänä on myös tarpeen vaatiessa neuvoa uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamisessa ja muissa uusiutuvaan energiaan liittyvissä asioissa. Tämän ohella IRENA edistää tutkimusta, vauhdittaa tutkimuksen verkottumista, teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa sekä jakaa tietoa uusiutuvaan energiaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten standardien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

  Lähde: TEM

 • Klima og energiministeriet
  Outgoing url: http://www.kemin.dk

  Tanskan ympäristö- ja energiaministeriö

 • Kroatian energiavalvontaviranomainen HERA
  Outgoing url: http://www.hera.hr

  HERA valvoo energian tuotantoa ja kulutusta Kroatiassa sekä neuvoo ministeriöitä energiakysymyksissä.

 • Meksikon bioenergiaverkosto REMBIO
  Outgoing url: http://www.rembio.org.mx

  Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) kehittää biomassojen kestävää ja tehokasta käyttöä energiantuotannossa.

 • Meksikon energiaministeriö (SENER)
  Outgoing url: http://www.sener.gob.mx

  Secretaría de Energía (SENER) vastaa energiantuotannosta ja vetää sähkön toimituksen suuntaviivat Meksikossa.

 • Meksikon ympäristöministeriö (SEMARNAT)

  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) vastaa ekosysteemin ja luonnonvarojen suojelusta ja hoidosta.

 • Motiva
  Outgoing url: http://www.motiva.fi

  Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja (energiatehokkuussopimukset, energiakatselmustoiminta, materiaalitehokkuus, uusiutuva energia, kansainvälinen toiminta) hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.

 • Norjan bioenergiayhdistys NoBio
  Outgoing url: http://www.nobio.no/

  Norjan bioenergiayhdistyksen tavoite on edistää bioenergian käyttöä Norjassa. NoBio edustaa jäseniään, joita ovat sekä yritykset että yksityishenkilöt.

Fe
sulje x

This site in other countries