"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Linkit

search [+/-]
Linkit 21 - 30 , yhteensä 33 hakutulosta
 • Saksa: BEE – Uusiutuvan energian liitto
  Outgoing url: http://www.bee-ev.de

  Uusiutuvan energian eri muotoja Saksassa edistävien liittojen kattojärjestö, johon kuuluu 20 liittoa vesivoiman, tuulivoiman, bioenergian, aurinkoenergian ja maalämmön aloilta sekä yli 30 000 henkilö- ja yritysjäsentä. Liiton tehtäviin kuuluu uusiutuvan energia-alan toimintaympäristön parantaminen sekä eri liittojen hankkeiden koordinoiminen. Bundesverband Erneuerbare Energie BEE:n pitkän aikavälin yhteiskunnallinen tavoite on siirtyminen pelkästään uusiutuvan energian käyttöön.

 • Saksa: DENA – The German Energy Agency
  Outgoing url: http://www.dena.de/en/

  DENA on saksalaisen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kompetenssikeskus. Sen tavoitteita ovat energian järkevä tuottaminen, muuntaminen ja käyttö sekä tulevaisuuden energiajärjestelmien kehittäminen. DENA koordinoi ja toteuttaa energiaprojekteja ja -kampanjoita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 • Saksa: Germany Trade and Invest (GTAI)
  Outgoing url: http://www.gtai.com/

  Germany Trade and Investin tehtävä on edistää Saksan vientiä ja Saksaan suuntautuvia investointeja. GTAI neuvoo ulkomaalaisia yrityksiä toiminnan aloittamisessa Saksassa ja tukee ulkomaiden markkinoille pyrkiviä saksalaisia yrityksiä.

 • Saksa: Renewables – made in Germany

  Saksan talous- ja teknologiaministeriön (BMWi) vienninedistämisohjelma saksalaisille uusiutuvan energian yrityksille tarjoaa mahdollisuuksia myös muiden maiden toimijoille.

 • Saksa: Uusiutuvan energian virasto

  Uusiutuvan energian virasto on valtion vuonna 2005 käynnistämän "Saksalla on loputtomasti energiaa" -kampanjan organisatorinen toimipaikka. Sen tehtävänä on tiedottaa kestävän, uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan energianhuollon tärkeimmistä eduista ja hyödyistä kuten innovaatioista, vientimahdollisuuksista, huoltovarmuudesta sekä ilmastonsuojelusta. Virasto on valtakunnallinen ja sen toiminta on puoluerajat ylittävää.

 • SEPS
  Outgoing url: http://www.sepsas.sk

  Slovakian kantaverkkoyhtiö

 • Suomen Akatemian Kestävä Energia -tutkimusohjelma 2008–2011

  Kestävä Energia -tutkimusohjelma tuottaa uutta ja innovatiivista tietoa energiateknologiasta, energiajärjestelmistä ja energiatehokkuudesta. Lisäksi se ohjaa tutkimusta kestäviin ratkaisuihin ja kehittää osaamista tulevaisuuden energiavaihtoehtojen hahmottamisessa. Tutkimusohjelmalla on sekä kansallisia että kansainvälisiä rahoittajia. Ohjelman aihealueet ovat uudet energiatuotannon teknologiat, toimiva energiajärjestelmä ja energian käytön tehokkuus.

 • Suomen Pellettienergiayhdistys ry

  Suomen Pellettienergiayhdistys ry - Finska Pelletsenergiföreningen rf (SPE) on alan toimijoiden vuonna 2004 perustama yhdistys. Yhdistys on syyskuusta 2009 alkaen Finbio ry:n yhteisöjäsen.

  Jäseninä on mm. toimijoita alan yrityksistä, koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioista sekä yksityishenkilöitä. Yhdistys pyrkii edistämään toimialan kehitystä sekä valvomaan pellettitoimialan etuja kansallisella tasolla.

 • Teknologiateollisuus ry

  Teknologiateollisuus ry huolehtii siitä, että sen jäsenyrityksillä on menestymisen edellytykset maailmanlaajuisessa avoimessa taloudessa. Ympäristöasioissa se tukee yrityksiä ympäristöosaamisen kehittämisessä kilpailueduksi. Teknologiateollisuus kannustaa yrityksiä energiatehokkuuteen sekä vaikuttaa ilmastotavoitteisiin ja niiden toteutustapoihin.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö
  Outgoing url: http://www.tem.fi/

  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa Suomen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristöstä, työmarkkinoiden toimivuudesta ja työntekijöiden työllistymiskyvystä sekä alueiden kehittymisestä globaalissa taloudessa. Ministeriö muodostettiin vuoden 2008 alussa kauppa- ja teollisuusministeriöstä, työministeriöstä ja sisäasiainministeriön alueiden kehittämistehtävien yksiköstä.

  Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat

  • työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;
  • alueiden kehittäminen;
  • elinkeinopolitiikka;
  • energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;
  • innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;
  • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka

Fe
sulje x

This site in other countries