"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Ympäristölainsäädäntö - seuranta ja vaikuttaminen

Tekijä: Teknologiateollisuus ry
Kanavat:
Maat:

Tagit:
Vuosi: 2010
Hinta: € 0
Sivuja: 72
julkaisija:

Julkaisussa kerrotaan lainsäädäntöprosessin eri vaiheet säädöstyypistä riippuen sekä EU:n että kansallisella tasolla. Opas sisältää myös sanasto-osuuden, jossa käydään läpi lainsäädäntöön ja lainsäädäntöprosessiin liittyviä termejä ja menetelmiä sekä niiden merkitykset. Lisäksi julkaisussa tuodaan esiin vaikutusmahdollisuudet lainsäädännön eri vaiheissa.

Julkaisu on ladattavissa Teknologiateollisuus ry:n sivuilta. Fe
sulje x

This site in other countries