"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Brasilian mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 37 prosenttia

Maailmanpankin 17.6. julkistaman tutkimuksen mukaan Brasilia voisi vähentää hiilidioksidipäästöjään jopa 37 prosenttia, ilman että se vaikuttaisi negatiivisesti maan taloudelliseen kehitykseen. Tutkimuksessa esiteltiin erilaisia tulevaisuuden kehitysskenaarioita Brasiliassa.


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries