"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Ympäristöministeriö

Outgoing url: http://www.ymparisto.fi/ym
Kanavat:
Maat:

Tagit:
Luokka: Government Bodies
julkaisija:

Ympäristöministeriö vastaa ympäristö- ja asuntoasioiden koordinoimisesta paikallistasolla, hallinnollisesta suunnittelusta, asioiden valmistelusta hallituksen ja eduskunnan käsittelyjä varten sekä kansainvälisestä yhteistyöstä omalla alallaan.

Ministeriön toiminnan tavoitteet ovat
• asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen,
• luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
• ekotehokas yhteiskunta,
• ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja
• ilmakehän haitallisten muutosten ehkäiseminen.

Ympäristöministeriö aloitti toimintansa 1.10.1983. Ministeriössä työskentelee noin 300 henkilöä. Ympäristöministeriötä johtavat ympäristöministeri ja asuntoministeri. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki vastaa ympäristön- ja luonnonsuojeluasioista sekä ministeriön toimialan muista asioista lukuun ottamatta asumista, rakentamista ja kaavoitusta. Asuntoministeri Jan Vapaavuori vastaa asunto- ja rakennusasioista sekä kaavoituksesta.


Fe
sulje x

This site in other countries