"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Pekkarinen: Itämeren valtioiden edistettävä aktiivisesti bioenergian käyttöä

Published at: 29.5.2010
lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mukaan Itämeren maiden tulisi kiireesti edistää bioenergian käyttöä, jotta olosuhteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle Itämeren alueella olisivat suotuisat. Bioenergialla on jo kansalaisten ja päättäjien vahva tuki, Pekkarinen toteaa.

Kaikilla EU:n jäsenmailla on oikeudellisesti sitovat tavoitteet lisätä uusiutuvan energian käyttöä, elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen muistuttaa. Pekkarisen mukaan mahdollisuudet bioenergian hyödyntämiseen kuitenkin vaihtelevat maittain. Joissakin maissa ei esimerkiksi ole mahdollista käyttää biomassaa jo olemassa olevissa voimalaitoksissa, joten suuria investointeja tarvitaan, Pekkarinen arvioi.

Lisäksi kilpailu kuitu- ja energiapuun välillä kiristyy. Tämän vuoksi ainakin Suomessa keskitytään tulevaisuudessa metsähakkeeseen, Pekkarinen toteaa. Metsäteollisuuden rakennemuutos vaikuttaa varsin selkeästi Suomeen, jossa lähes 80 prosenttia uusiutuvasta energiasta on puuperäistä bioenergiaa. Pekkarinen uskoo, että metsähakkeen käyttöä voidaan lisätä nykyisestä 5 miljoonasta 15 miljoonaan kiintokuutiometriin. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin taloudellisia ohjauskeinoja sekä toimia, joilla varmistetaan biomassan toimitusketju metsästä voimalaitoksille.

Se, kuinka paljon bioenergian kestävää käyttöä pystyttäisiin lisäämään Itämeren maissa, riippuu pitkälti tulevasta kehityksestä sekä yhteistyöstä, ministeri huomauttaa. Esimerkiksi kaasutusteknologia voi tarjota uusia mahdollisuuksia bioenergian käytölle jo olemassa olevilla voimalaitoksilla. Bioenergian käytön on oltava kestävää, jotta myönteinen suhtautuminen bioenergiaan voidaan taata myös tulevaisuudessa, Pekkarinen muistuttaa.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries