"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Peru käynnistää ison joukon uusiutuvan energian hankkeita

Published at: 6.5.2010
lähde: La Republica
Kanavat:
Maat:

Tagit:
julkaisija:

Perun energiaministeriö ilmoitti käynnistävänsä vuodesta 2012 alkaen 26 uutta uusiutuvaa energiaa hyödyntävää voimalaprojektia. Sopimukset hankkeet toteuttavien yritysten kanssa allekirjoitettiin 5. toukokuuta. Hankkeiden yhteiskapasiteetti on 411,7 megawattia.

Päätöksen myötä Peruun nousee kolme uutta tuulipuistoa, neljä aurinkovoimalaa, kaksi biomassalaitosta ja 17 vesivoimalaa.

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
sulje x

This site in other countries