"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Downloads

αναζήτηση [+/-]
 • Filtered by:
 • Λέξη κλειδί: environment
 • X
Downloads 1 - 10 of 10 in total
 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

  Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν την δυνατότητα της απευθείας μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα φωτοβολταϊκά φαινόμενα πρωτοανακαλύφθηκε το 1839. Χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας το 1950, για εφαρμογές στο διάστημα. Σήμερα τα φωτοβολταϊκά εφαρμόζονται σε μια πληθώρα περιπτώσεων με ποικίλες ενεργειακές απαιτήσεις....

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Μικρών Υδροηλεκτρικών έργων

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μικρών Υδροηλεκτρικών έργων

  Εάν συλλέξουμε το νερό μιας φυσικής ροής σε μια υψηλότερη στάθμη Ζ-εισόδου και το οδηγήσουμε σε μια χαμηλότερη στάθμη Ζ-εξόδου με έναν κλειστό αγωγό, μέσω αγωγού προσαγωγής, είναι δυνατή η μετατροπή της δυναμικής ενέργειας της διερχόμενης παροχής σε μηχανική ενέργεια, με την τοποθέτηση ενός υδροστροβίλου.Η παραγόμενη αυτή μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, για την εύκολη και ικανοποιητική μεταφορά της στον τόπο κατανάλωσης. Η μετατροπή αυτή γίνεται μέσω μιας ηλεκτρικής γεννήτριας, η οποία είναι κατευθείαν συζευμένη στην άτρακτο του υδροστροβίλου. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των έργων και του εξοπλισμού, μέσω των οποίων μετατρέπεται η υδραυλική ενέργεια σε μηχανική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο...

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Θερμικών ηλιακών συστημάτων

  Περιβαλλοντικός οδηγός - Θερμικών ηλιακών συστημάτων

  Τα θερμικά ηλιακά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα χρησιμοποιούν τους συλλέκτες και τη δεξαμενή αποθήκευσης ως χωριστές συνιστώσες και η μεταφορά της ενέργειας γίνεται με τη βοήθεια κάποιας αντλίας συστήματος.

  Ένα θερμικό ηλιακό σύστημα συλλέγει, αποθηκεύει και διανέμει την ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό, είτε αέρα, ως ρευστό μεταφοράς της θερμότητας των συλλεκτών. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, για τη θέρμανση και ψύξη χώρων, για βιομηχανικές διεργασίες, για αφαλάτωση, για διάφορες, αγροτικές, εφαρμογές, για θέρμανση πισίνων κ.λπ...

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Γεωθερμίας

  Περιβαλλοντικός οδηγός Γεωθερμίας

  Γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης με μορφή νερών, ατμών, αερίων ή ηειγμάτων αυτών ή ακόμα και ως ενέργεια από τα πετρώματα και αποτελεί μία σημαντική Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Οι εκρήξεις των ηφαιστείων, οι θερμές πηγές, οι θερμοπιδακες, οι ατμίδες είναι επιφανειακές εκδηλώσεις που δείχνουν ότι η Γη είναι θερμή στο εσωτερικό της. Οι περιοχές της Γης όπου υπάρχουν γεωθερμικά ρευστά σε ικανοποιητική ποσότητα, θερμοκρασία και βάθος ονομάζονται γεωθερμικά πεδία...

   

 • Περιβαλλοντικός οδηγός - Βιομάζας

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Βιομάζας

  Περιγραφή της τεχνολογίας

  Με τον όρο βιομάζα ωοείται η ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από οργανική ύλη. Η βιομάζα, με την ευρύτερη έννοια του όρου, περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Ειδικότερα, η βιομάζα για ενεργειακούς σκοπούς περιλαμβάνει κάθε τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στερεών, υγρών ή/και αέριων καυσίμων...

 • Μύθοι και πραγματικότητα για την Γεωθερμία

  ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

  Ο μύθος, κατά τα κοινώς λεγόμενα, είναι αποκύημα της φαντασίας, κάτι μη αληθινό. Ένα εφεύρημα του νου γίνεται μύθος όταν επαναλαμβάνεται αρκετά συχνά. Υπήρξαν κάποιοι μύθοι γύρω από τη γεωθερμική ενέργεια, οι κυριότεροι από τους οποίους παρουσιάζονται στη συνέχεια, μαζί με την αλήθεια και την πραγματικότητα, που κανείς πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

 • Έντυπο Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Oικιακό Tομέα

  Η ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον οικιακό τομέα

  Σήμερα, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο άμεση και επιτακτική από ποτέ. Γεγονός
  που με τη σειρά του γεννά την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, όχι μόνο σε συνολικό αλλά και σε
  ατομικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξέλιξη της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση
  των τιμών των συμβατικών καυσίμων, καθιστούν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μία
  βιώσιμη λύση και στον οικιακό τομέα.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών
  Ενέργειας σε μία κατοικία, είναι να έχει προηγηθεί η εφαρμογή μιας σειράς από τεχνικές
  εξοικονόμησης ενέργειας, όπως:

  (α) η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου μέσω του βιοκλιματικού
  αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, που αξιοποιεί τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές
  παραμέτρους για θέρμανση/ ψύξη και φωτισμό,
  (β) η χρήση κατάλληλων δομικών στοιχείων, η θερμομόνωση εξωτερικών τοιχοποιιών ή η χρήση
  κατάλληλων υαλοπινάκων, για να έχουμε μια συνολική μείωση των θερμικών απωλειών.

 • Ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

  O τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς οικονομικούς τομείς της Ελλάδος καθώς αντιστοιχεί στο 15,2% του ΑΕΠ, με 774.200 άμεσα απασχολούμενους (ΣΕΤΕ, 2010). Όμως, ενώ υπάρχει η επιδίωξη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παράλληλα με σημαντικές δράσεις στήριξης αυτών των προσπαθειών, η πλειοψηφία των ξενοδοχειακών μονάδων εξακολουθεί να αποτελείται από ξενοδοχεία 2 ή 3 αστέρων, εποχιακής λειτουργίας, με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιαστούν τεχνικές λύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ξενοδοχειακών κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη τις τυπολογικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες.

 • Γενικό Έντυπο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

  Η Ελληνική Ενεργειακή Πολιτική

  Σήμερα, η Ελλάδα δεσμεύεται απέναντι στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και
  απαντά στο ενεργειακό πρόβλημα, με μία έξυπνη ενέργεια. Μία ενέργεια που:

  (α) θα μειώσει την εξάρτηση της χώρας μας από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους,
  (β) θα ενισχύσει τον ενεργειακό μας εφοδιασμό με πρακτικά ανεξάντλητες, εγχώριες πηγές,
  (γ) θα μας οδηγήσει σε ένα πιο ισορροπημένο ενεργειακό ισοζύγιο και
  (δ) θα συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

  Με αυτό ως στόχο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, φορέας της ενεργειακής πολιτικής στην
  Ελλάδα, εστιάζει στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου,
  που θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
  Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως:

  (α) η ηλιακή ενέργεια, η οποία αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται άμεσα
  την ηλιακή ακτινοβολία,
  (β) η αιολική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των
  ανέμων,
  (γ) η γεωθερμική ενέργεια, μέσω της οποίας αξιοποιούνται τα θερμά νερά ή/ και οι ατμοί
  που υπάρχουν σε υπόγειους ταμιευτήρες της γης,
  (δ) η βιομάζα, δηλαδή η ενέργεια που πηγάζει από την αξιοποίηση του βιοαποικοδομήσιμου
  κλάσματος κάθε υλικού, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τον φυτικό ή ζωικό κόσμο,
  (ε) η υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής
  ενέργειας του νερού και της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια, με τη βοήθεια
  στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών.

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Αμερική

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Αμερική - Αγορές, Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτική στα 50 κράτη περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ. Η έκθεση περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τις εγκατεστημένες και προβλεπόμενες ικανότητες παραγωγής, τις αγορές, τους πόρους, την οικονομική ανάπτυξη και πολιτική. Αυτό είναι ένα "ζωντανό" έγγραφο που ενημερώνεται τακτικά.

Fe
close x

This site in other countries