"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

Norsk-Tysk Næringslivspris 2010

Published at: 5. feb. 2010
kilde: Norsk-Tysk Handelskammer
kanaler:
Land:

tegn:
publisert av

 

Norsk-Tysk Handelskammer vil i år for første gang stå for tildelingen av den Norsk-Tyske Næringslivsprisen.

(Oslo) Prisen skal gå til norske eller tyske firmaer som har gjort seg bemerket i året som gikk. Det vil si firmaer som:
- Er særskilt innovative (for eksempel nyskaping, introduksjon av nye fremgangsmåter),
- Kan vise til gode resultater,
- Har tatt initiativ eller bidratt til samarbeid mellom begge land i utvalgte regioner.
En norsk-tysk forbindelse er ønsket, men vil ikke være et avgjørende kriterium. Prisen vil kunne gå til firmaer som allerede driver handel på tvers av grensene, men også firmaer som ønsker å utvide sine aktiviteter på dette området i fremtiden.
Firmaer som ønsker å delta i konkurransen om prisen kan allerede nå registrere seg på www.handelskammer.no. Påmeldingsfrist er 5. mars.
En jury satt sammen av representanter fra næringslivet, media og Norsk-Tysk Handelskammer vil foreta et utvalg på fem kandidater. Fra disse vil det bli holdt en online-avstemning om hvem som blir den endelige vinneren.
Offentliggjøringen av vinneren og utdeling av prisen vil finne sted på Norsk-Tysk Handelskammers sommerfest 3. juni.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Norsk-Tysk Handelskammer
Julia Fellinger
22 12 82 11
fellinger@handelskammer.no

Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries