"Get information and do business"
:Follow us
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Linkedin Follow us on Google+

WWF: Klimavennlig politikk stimulerer økonomisk vekst

Klimavennlig politikk har ikke bare en positiv påvirkning på miljøet, men stimulerer også økonomisk vekst. Dette er resultatet av en aktuell rapport som er gjennomført av Ecofys og Germanwatch på oppdrag fra WWF. Rapporten identifiserer begge positive og negative eksempler fra politikken i G20-landene som sammen er ansvarlige for en trekvart av verdens drivhusgassutslipp.


Click to read original article →
Get market info about
Do business in
You want to read more about other markets?

Please choose the country you are interested in:


Fe
lukk x

This site in other countries